Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

SAUF är en självständig, religiöst och partipolitisk obunden ungdomsorganisation och är en paraplyorganisation som representerar syrianska-arameiska ungdomsföreningar i Sverige. Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet bildades under den första hälften av 80-talet och var då en ungdomskommitté till Syrianska Riksförbundet som gick under namnet SUK, Syrianska Ungdomskommittén.

Den 18 oktober 1992 blev Syrianska Ungdomskommittén självständig och bildade Syrianska Ungdomsförbundet, SUF. Den 27 mars 2010 beslutade SUFs medlemmar att ändra namnet på förbundet till Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF. Dess säte ligger i Södertälje.